INFO

NOTE! TEXT IN FINNISH
 

"Arkkitehdin työssä havahduin, kuinka tehotonta kaupunki- ja rakennushankkeiden osallisten kommunikointi usein on. Tästä inspiroituneena ryhdyin ohjelmoijaystäväni Rajeevin kanssa kehittämään Collaplan-palvelua, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa oman ympäristönsä suunnitteluun."

– Joakim Breitenstein, toinen Collaplanin perustajistaTEHOKKAAMPI YHTEISÖLLINEN HANKEKEHITYS

Yhteisöllinen hankekehitys tehdään helpoksi ja hauskaksi verkkopohjaisen esittely- ja keskustelutyökalun avulla. Collaplan-palvelun avulla rakennushankkeita kehittävät yhteisöt voivat tehokkaammin kommunikoida keskenään. Asiakkaamme kehittävät parempia ympäristöjä keräämällä palautetta kaikissa projektivaiheissa tehokkaammin kuin ennen. Collaplan-palvelun keskeisiä hyötyjä ovat tehokas loppukäyttäjien osallistaminen, ajantasainen projektitieto kaikkien osallisten saatavilla sekä käyttäjäystävällinen projektin havainnollistaminen.


ASIAKKAAT

Collaplan on kaupungeille, rakennuttajille ja suunnittelijoille suunnattu palvelu. Asiakas maksaa palvelun käyttämisestä aikaperusteisen hinnan, joka määräytyy eri muuttujien, kuten käyttäjä- ja projektimäärän mukaan. Kaupunkilaisille ja vastaaville loppukäyttäjille palvelun käyttö on ilmaista.


ARVO

Keräämällä loppukäyttäjien palautetta mahdollistamme parempien asuin- ja työympäristäjen luomisen. Lisäksi tarjoamme asiakkaille arvokasta käyttäjätietoa sekä uudenlaisen kaupunki- ja rakennushankkeiden markkinointikanavan.


TIIMI

Collaplania kehittää vuosia yhdessä työskennellyt tiimi. Joakim on Aalto-yliopistossa opiskellut arkkitehti ja Joksu-arkkitehtitoimiston perustaja. Rajeev on Aalto-yliopiston Media Labista valmistuva ohjelmistosuunnittelija, jolla on vuosien kansainvälinen kokemus monipuolisista IT-alan tehtävistä.


TEKNISET VAATIMUKSET

Collaplan toimii parhaiten pyötä- tai kannettavalla tietokoneella käytettynä yleisimmissä selaimissa. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi suosittelemme Mozilla Firefox -selaimen käyttöä. 3D-mallit toimivat ainoastaan jos laitteelle on ladattu Unity Web Player. Pahoittelemme, että mobiililaitteilla käyttökokemus ei vielä ole yhtä laadukas. Pyrimme korjaamaan asian mahdollisimman pian.


KYLLÄ, COLLAPLAN...

On kaupallinen palvelu, jonka kaiken toiminnan perustana on paremman rakennetun rakennetun ympäristön luominen.

Kerää tietoa käyttäjistään, jotta rakennusalan ammattilaiset voisivat kehittää parempia ratkaisuja asiakkailleen.

On palvelu, jonka oleellisena osana ovat julkiset rakennusprojektit, joiden yhteydessä käyttäjien niihin liittyvät kommentit ovat julkisesti nähtävillä.

On palvelu, jossa jotkut käyttäjien tiedot, kuten nimi ja mahdollinen profiilikuva ovat julkisia tietoja.

On palvelu, jossa voi anonyymisti tutustua julkisiin hankkeisiin mutta kommenttien antaminen vaatii rekisteröitymisen.

Suojaa sinun tietosi hyvän tavan ja lakien mukaisesti.

Tekee kaikkensa, jotta palvelu kehittyy käyttäjien ja asiakkaiden toivomusten mukaisesti.


COLLAPLAN EI...

Luovuta ilman käyttäjän suostumusta kolmansille osapuolille sellaisia käyttäjätietoja, jotka voitaisiin yhdistää yksittäiseen yritykseen tai henkilöön.

Ota vastuuta käyttäjien palveluun lisäämän tiedon sisällöstä.


YHTEYSTIEDOT

Collaplan
Betonimiehenkuja 3D
02150 Espoo, Finland

CEO
Joakim Breitenstein
joakim [a] collaplan.com
+358 40 518 2518

CTO
Rajeev Siewnath
rajeev [a] collaplan.com
+358 50 314 6826